Hamilton Broadway – Daveed Diggs as Thomas Jefferson and ensemble. Photo Joan Marcus

Hamilton Theatre Breaks - Daveed Diggs as Thomas Jefferson and ensemble on Broadway. Photo Joan Marcus